Dzisiaj jest sobota, 23 marca 2019r.
Donieba24.pl
Katolicki portal informacyjny Parczewa
2018-01-14

Ks. Jan Raboszuk – rezydent Parafii Opatrzności w Parczewie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP.

/obrazy/37.47.9.126IMG_7179_(Large).JPGByła to wzruszająca chwila dla Ks. Jana, który od wielu już lat jako emeryt i rezydent Parafii Opatrzności Bożej w Parczewie posługuje wiernie i wytrwale na swojej drodze kapłańskiej. Za zasługi na rzecz społeczności lokalnej i wieloletnią posługę kapłańską Ks. Jan Raboszuk został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP. Odznaczenia dokonał wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Ks. Jan Raboszuk pochodzi z rodziny religijnej i patriotycznej, w której pielęgnowano tradycje legionowe i niepodległościowe. Jego ojciec był adiutantem Marszałka Józefa Piłsudskiego i to od niego uczył się prawdy o historii Polski. Atmosfera panująca w rodzinie księdza Jana miała niewątpliwie wpływ na wybór drogi kapłańskiej także przez jego brata Eugeniusza. Obaj bracia święcenia kapłańskie przyjęli w czerwcu 1962 roku.

Czcigodny Ksiądz Jan Raboszuk zapisał się w pamięci wielu osób jako wytrwały budowniczy duchowej i materialnej wspólnoty Kościoła. Pracowity, otwarty, życzliwy i pokorny potrafił zjednać sobie ludzi i zdobyć u nich tak duże zaufanie, że swoją ciężką pracą chętnie wspierali go w tym dziele. Co więcej, w każdej parafii, w której pełnił posługę duszpasterską i pracował społecznie (Rozbity Kamień, Łochów, Stanin, Stoczek Węgrowski, Maciejowice, Kosów Lacki, Piszczac, Wilczyska, Kopytów – gdzie był proboszczem ponad 30 lat), motywował wiernych do budowy murowanych kościołów, które są pomnikami dla przyszłych pokoleń, świadczącymi o naszej wierze i tożsamości narodowej.

Pełnienia służby kapłańskiej w czasie, kiedy władze komunistyczne podejmowały różne działania antyreligijne i antykościelne nie było łatwe. Naukę religii prowadził ks. Jan jeżdżąc od wioski do wioski, najczęściej po domach , bo nie było sal katechetycznych, ucząc dzieci i młodzież miłości do Boga i do drugiego człowieka. Tworzył chóry młodzieżowe, aby poprzez śpiew i muzykę kultywować tradycje religijne i patriotyczne. O ogromnym przywiązaniu ks. Jana do pamięci historycznej świadczy zaangażowanie ks. Jana w odbudowę pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kopytowie, postawionego na pamiątkę przemarszu wojska I. Brygady Legionów w czasie I. wojny światowej, a który został usunięty przez komunistów. W 1985 roku działacze „Solidarności” odbudowali pomnik, a ponowne jego odsłonięcie odbyło się w 1991 roku.

Wielką ofiarnością i oddaniem wykazał się także ks. Jan pełniąc obowiązki kapelana w Domu Opieki Społecznej w parafii w Kostomłotach, gdzie opiekował się chorymi, okazując im serce i pomoc duszpasterską. Swoją postawą uczył szacunku do ludzi starych, niepełnosprawnych, opuszczonych, którzy w sposób szczególny potrzebują od innych wsparcia i miłości.

Dnia 11 czerwca 2012 roku ks. Jan Raboszuk świętował w katedrze siedleckiej złoty jubileusz kapłaństwa. W bieżącym roku przypada 56-ta rocznica święceń kapłańskich ks. Jana.

- Dziękuję Bogu za dar Twojego powołania oraz za Twoją ofiarną, niestrudzoną i pełną miłości służbę Bogu i ludziom. Dziękujemy za 55 lat wytrwałego i wiernego kapłaństwa, które naznaczyło Twoje życie pieczęcią służby najpotrzebniejszej, nieodzownej: zbawienia dusz i które wciąż niesie owoce m.in. poprzez posługę wiernym w kościele Opatrzności Bożej w Parczewie. Niech dobro, które stało się za przyczyną Twojej służby Bogu, Kościołowi, Polsce oraz każdemu potrzebującemu człowiekowi wróci do Ciebie w pamięci i życzliwości ludzi, którzy zawsze będą gotowi nieść szacunek i wsparcie. Niech dzisiaj otrzymane odznaczenie państwowe przypomina Ci o szacunku i wdzięczności, jaką obdarzają Cię powierzeni Twojej duchowej i kapłańskiej opiece – powiedział wicewojewoda w laudacji wygłoszonej po wręczeniu odznaczenia.

Dodał(a):  Paweł

Powrót

Stefan_Wyszyński.jpg, 18kB
źródło: http://pl.wikipedia.org
  ABC Społecznej Krucjaty Miłości
  Kardynał Stefan Wyszyński
 • Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata(siostrę).
 • Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
 • Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
 • Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
 • Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
 • Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
 • Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
 • Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
 • Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
 • Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.
Designed by P. T.
"Jesus, I trust you"
Copyright © 2019 Donieba24.pl
Designed with the help of the Holy Spirit
Online: 1
Views: 11508